Alfa Centauri, teksty ze stycznia 2016 roku

5 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Al­fa Cen­tauri.

Muśnięciem skrzydeł jest tylko chwila...

Coś przeszło obok,
skrzydłami musnęło.
Wplotło się w słowo
i cicho zniknęło.

Przez chwilę ta blis­kość
pus­tkę oddaliła.
Od­dałabym wszys­tko,
by nie odchodziła…

Od­dałabym życie,
by zat­rzy­mać to drżenie.
Tu­pię, płaczę i krzyczę,
ro­bi się ciemniej…

Coś po­ruszyło powietrze
i szep­tem przeszło.
Było no­we i ta­kie pierwsze.
Błagałam. Ale… Odeszło… 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 stycznia 2016, 22:56

W pazurach wspomnień wciąż jestem nikim...

Nie przychodźcie już do mnie więcej
zbyt dob­rze zna­ne obrazy.
Stoję w ja­kimś ob­cym oknie.
Deszcz roz­my­wa krajobrazy.

Bez kla­mek drzwi i to okno.
Przeszłość głas­ka pazurami.
Za szkłem lep­sze życia rosną.
Kwitną pachnąc marzeniami...

Bar­dzo bym chciała, tak bar­dzo mocno
Od­wrócić się i sta­wić czoła
Lub szkło stłuc i wyjść przez okno
Lecz boję się że nie zdołam

Trud­no iść, gdy lep­kie jej łapy
pętają i no­gi i ręce.
Gdy w żółto-bru­nat­nej mazi
ut­knęło sa­mot­ne serce... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2016, 22:12

Za daleko mi...

Tu gdzie jes­tem – ty nie możesz już wrócić.
A tam dokąd poszedłeś – ja nie mogę już pójść.
A prze­cież mieliśmy ra­zem się smucić…
I ra­zem sta­wiać czoła złu…

Tu gdzie jes­tem – nie potrafię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 stycznia 2016, 22:10

Czekając na jutro

Mam uśmiech
po brze­gi ust
wy­pełniony goryczą
i niemym szeptem,
choć chciałabym krzyczeć...

Mam oczy,
w których głębo­ko
za szkla­nym płaszczem
kry­je się nikłe,
ale wciąż żywe światło...

I mam serce
szczel­nie zamknięte.
Lecz pod skorupą
wciąż ciepła krew
płynie cze­kając na jutro... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 stycznia 2016, 22:13

Naprawdę nie mam nic do zaoferownia...

Chciałabym…
Od­dać To­bie wszystko.
Do­tyk swoich dłoni i bi­cie serca.
Chciałabym…
Przy to­bie is­tnieć tylko.
I by skończyła się ta męka…

Lecz jak, po­wiedz mi jak?
Kiedy ciągle sączy się rana.
Kiedy na­wet w snach
nie mam nic do zaoferowania.

Chciałabym…
Umieć Cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 stycznia 2016, 20:28

Alfa Centauri

Zeszyty
  • Myśli – Do prze­myśle­nia...

  • Najbliżej... – ...czy­li brak słów...

  • Poezja – To co mnie po­rusza...

  • Proza – Do podzi­wiania...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Alfa Centauri

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 listopada 2016, 00:42Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 00:32Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

13 listopada 2016, 00:17Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 00:10Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 września 2016, 22:46Cris sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

20 marca 2016, 14:39Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 marca 2016, 16:45krysta sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 13:58Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 13:57Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

8 marca 2016, 19:06Akerin sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia