Alfa Centauri, poezja

49 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Al­fa Cen­tauri.

Rachunek sumienia

Os­tatkiem sił i do ut­ra­ty tchu
wierzę.
Na­wet w chwi­li, gdy
speszo­ny za­mykasz za mną drzwi,
a ja osu­wam się w ich ciemność,
wciąż wierzę.
Mówisz, że bolą mo­je łzy?
Że nie chcesz już na nie patrzeć?
Jak bo­li, nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 marca 2016, 17:19

***

Prze­nikasz mnie do głębi.
Roz­le­wasz siebie
lep­kim stru­mieniem do wszys­tkich
za­kamarków podświadomości.
Zachłan­nie przywłaszczasz
każdą drżącą komórkę.
Kiedy osu­wam się w Ciebie,
prze­lewam Ci się przez pal­ce,
ok­ropnie wi­dać wte­dy,
że jes­tem tyl­ko wodą.
Czasem.
I prze­de wszystkim.
Pod­no­sisz dłonie.
Zwilżasz us­ta mną.
Łap­czy­wie zbierasz krop­le,
jak­bym była
os­tatnim prag­nieniem w Twoim życiu
i je­dyną prze­paścią, w którą
od­ważyłbyś się rzucić…

Wspom­nienie ma­gii nos­talgicznych po­ranków pachnących kawą.
dedykowane 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 marca 2016, 13:57

Dziewczynka z zapałkami

W sa­mot­nych po­ran­kach
nie szu­kam pro­mieni słońca ,
ale blas­ku two­jego spojrzenia.
W smut­nych wie­czo­rach
nie szu­kam blas­ku gwiazd,
ale brzmienia two­jego głosu.
A w tęsknych no­cach
nie szu­kam snu,
ale ma­gii twoich po­całunków.
Sza­rej codzienności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 marca 2016, 19:45

Chcę zapomnieć

Da­lej niż wszys­tko
jest jut­ro
i nie przychodzi.

Głębo­kie spoj­rze­nia,
smak ust,
to było wczoraj.

Marzyć o wspomnieniach?
To śmierć.
By­naj­mniej umysłu.

Nie do­tykaj mnie.
Na­wet jutro.
Chcę zapomnieć. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 marca 2016, 08:27

Najładniej mi

Ubierasz mnie w spojrzenie,
spoglądasz jak­by przez łzy.
Zakładam je codziennie.
W tym stro­ju tak pięknie mi.

Ubieram się w tęsknotę.
Perły spa­dają spod rzęs.
Wpi­nam we włosy złote
Łzę. Tak mi w niej ład­nie jest.

Ubieram się w marzenie,
miękko rozpływa się tiul.
W nim układasz się cieniem.
Jes­tem jak anioł ze snów.

Ubierasz mnie w czułości.
Do­tykiem od­liczasz dni.
Wiesz, że w tej codzienności
nap­rawdę najład­niej mi...? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 lutego 2016, 10:53

Nie przychodź więcej

Nie pat­rz na mnie tym wzrokiem.
Między na­mi już nic nie będzie.
Te­raz ktoś in­ny mi pokazuje,
czym tak nap­rawdę jest szczęście.

Nie błagaj mnie o wybaczenie.
Zbyt wiele zła już się wydarzyło.
Te­raz ktoś in­ny po­mału mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 lutego 2016, 20:44

Przebudzenie...

Podążam za światłem, co gdzieś w od­da­li
wątłym pro­mieniem próbu­je się palić.
Roz­jaśnia ciem­ność ten błysk aureoli.
Może mi drogę od­na­leźć pozwoli…

Świeże po­wiet­rze od skrzy­deł trze­potu
przyw­ra­ca od­dech, nie za­mykam oczu.
Głucha i śle­pa, w mat­ni za­pom­nienia,
cu­du doświad­czam. Cu­du przebudzenia.

Podążam za ciepłem tych aniel­skich skrzy­deł,
mi­mo, że twarzy wciąż jeszcze nie widzę.
Tli się nadzieja. Uśmie­cham się do niej.
Czy w moim ser­cu też og­niem zapłonie…?


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 lutego 2016, 17:58

A mnie coraz mniej...

Tęsknię...
A im sil­niej tęsknię,
tym bar­dziej ta tęsknota
lep­kie ma ręce.

Milczę...
A im dłużej milczę,
tym głośniej to milczenie
zda­je się krzyczeć.

Kocham...
A im sil­niej kocham,
tym mniej jest mnie
w roz­sy­panych prochach... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lutego 2016, 12:44

Nie szukaj we mnie tamtej dziewczynki...

Uciekam znów
w nienaz­waną samotność,
tam gdzie nie sięgają ich łapy,
ani na­wet two­je de­likat­ne palce.

Nie ma mnie już takiej,
jaką poz­nałeś kil­ka lat temu...

Znów chowam
głowę w be­ton, na­wet nie piasek,
bo zwyk­le najłatwiej
ucieka się od problemów.

Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 lutego 2016, 18:00

Tylko w mojej podświadomości wciąż czasem pukasz do drzwi...

Kiedy przyszedłeś do mnie,
nie pod­niosłam się do drzwi.
Spoj­rzałam półprzytomnie.
Nie sądziłam że to Ty…

Na­wet nie drgnęło serce,
kiedy z twoim prze­ciął się wzrok.
Nie myślałam, że kiedyś jeszcze
błys­kiem w oku roz­jaśnisz mrok.

Stałam jak ka­mien­ny posąg,
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 lutego 2016, 19:34

Alfa Centauri

Zeszyty
  • Myśli – Do prze­myśle­nia...

  • Najbliżej... – ...czy­li brak słów...

  • Poezja – To co mnie po­rusza...

  • Proza – Do podzi­wiania...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Alfa Centauri

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 listopada 2016, 00:42Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 00:32Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

13 listopada 2016, 00:17Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 00:10Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 września 2016, 22:46Cris sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

20 marca 2016, 14:39Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 marca 2016, 16:45krysta sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 13:58Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 13:57Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

8 marca 2016, 19:06Akerin sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia