Alfa Centauri, strona 3

67 tekstów – auto­rem jest Al­fa Cen­tauri.

Chwi­le nie wys­tar­czają, by wy­pełnić pus­tkę po­między nimi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 grudnia 2015, 00:52

"Memory"

To wszys­tko dla mnie?
Do­mek z drze­wias­tych kolosów?
I de­likat­ne fi­ran­ki
w ko­lorze włosów?

Ma­dame... Stoję u progu,
nie dając kroku,
choć ok­na kuszą
spo­kojem widoków...

A ja nie potrafię,
bo ser­ce mam połamane,
us­ta­wić kołyski
przy niez­na­nej ścianie.

Choć bar­dzo pragnę,
broń składam bez słowa.
Zos­tała z te­go stada
fi­gur­ka kryształowa...

Ma­leńki anioł,
co wyg­ry­wa skruszony
Moją ulu­bioną melodię
"Memory"... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 listopada 2015, 09:19

Pomoc Doraźna

Nig­dy nie przychodzę bez zap­rosze­nia. Zaw­sze cze­kam na ten gest, który w niemym przyz­wo­leniu nadłamu­je lek­ko czy­jeś za­sady. Za­pukam cichut­ko, nie płosząc snu. Każdy prze­cież mu­si się w końcu wys­pać. Można oszukać [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 13 fiszek • 17 października 2015, 08:09

Tak naprawdę wciąż nie wiem kim dla mnie jesteś

Ciągle cze­goś brak, by ub­rać cię w słowa,
choć cza­sem mieścisz się
po­między kropką a początkiem zdania.
Przepływasz lek­ko między literami,
owi­jając wy­razy w ciepło
tak bar­dzo mi obce...
I nienazwane...
Jes­teś cichą melodią.
Piosenką, której szeptów
nie sposób odtworzyć.
Dźwiękiem ciszy w chwilach,
w których nie pot­rze­ba słów.
Kołysanką, jaką nikt mnie nigdy
nie tu­lił do snu...
Cza­sem mam wrażenie, że jes­teś zawsze,
gdzieś po­między mil­cze­niem a szeptem.
A prze­cież jes­teś tylko
zna­kiem zapytania... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 października 2015, 17:00

Trudno być krzyżem na twoich plecach

Nie bierz mnie na ręce.
Nie nieś jak krzyża.
Słod­ki ci ten ciężar,
co ser­ce rozrywa?

Chcesz dojść na szczyt.
Apo­geum rozpaczy.
Ani mnie tam nie znajdziesz,
ani nie wybaczysz.

Nie budź pocałunkiem.
Mar­twe oczy się nie otworzą.
Nie szu­kaj pantofelka
dla stóp, które odchodzą.

Być Ci krzyżem to za dużo.
Prze­cież też dźwi­gam swe krzywdy.
Mógłbyś nie podołać...
Ra­zem nie znaczy łatwiej,
a kiedyś zbyt często oz­nacza nigdy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 października 2015, 10:38

Pe­wien piękny wędkarz spod Elbląga
sa­me płot­ki swą wędką wyciągał.
A marzył o szczupaku!
I by go w złoto zakuć!
Więc na haczyk założył pieniądza. 

limeryk
zebrał 7 fiszek • 13 września 2015, 22:02

Raz pa­nien­ka ze świętok­rzys­kiego
ubierała na mieście swe ego.
To skrom­ne. To za małe.
Więc ku­piła korale.
Większe trzyk­roć od niego samego. 

limeryk
zebrał 8 fiszek • 12 września 2015, 23:03

Zac­ny biz­nesmen, wszak to Stolica!
Cnotę ko­biet na złote przeliczał.
No­sy no­sił wysoko,
aż nie wpadła mu w oko
wy­pisz wy­maluj - Kaśka caryca. 

limeryk
zebrał 13 fiszek • 10 września 2015, 12:05

* * *

Z da­la od nieza­dowo­lonych min
i wy­mow­nych spojrzeń,
między opuszka­mi palców,
przychodzisz.
Pu­kasz cicho.
Niech nas inni
nig­dy nie usłyszą.

Pachniesz świeżo parzoną kawą.
Ubierasz mnie w jej aromat.
Otu­lasz ciało aksamitem
tyl­ko two­jego spojrzenia.

Mogłabym tak zostać...
Ob­nażona, ze wszys­tkiego i wszystkich,
sma­rować chleb
trus­kawko­wym dżemem. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 września 2015, 17:20

Zanikasz

Gu­bię pióra.
Śla­dem ich nie zapisanym
trud­no podążać.

Nadążasz...?

Zos­ta­wiam furtkę.
Klucz w sta­rym zam­ku, który
już przekręcałeś.

Widziałeś?

Wszys­tkie troski
wyrzu­ciłam bar­dzo daw­no,
I łez wys­chło już tyle...

Nie zauważyłeś?

Słyszysz? Ten szept
co os­tatnią prośbą
roz­brzmiewa w uszach?

Nie słuchasz?

Nie słuchasz. Nie widzisz.
Nie szu­kasz. Nie pragniesz.
Ze­gar cicho tyka...

Zanikasz... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 września 2015, 22:17

Alfa Centauri

Zeszyty
  • Myśli – Do prze­myśle­nia...

  • Najbliżej... – ...czy­li brak słów...

  • Poezja – To co mnie po­rusza...

  • Proza – Do podzi­wiania...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Alfa Centauri

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 listopada 2016, 00:42Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 00:32Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

13 listopada 2016, 00:17Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 00:10Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 września 2016, 22:46Cris sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

20 marca 2016, 14:39Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 marca 2016, 16:45krysta sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 13:58Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 13:57Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

8 marca 2016, 19:06Akerin sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia